ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Диоген Трейд ЕООД
Булстат 117634565
ул. Борисова 63
7012 Русе, България

ПРОДАЖБИ НА ЕДРО

БЪЛГАРИЯ
Тел.: +359 88 6049038

РУМЪНИЯ
Sos. Tomesti, nr. 58
Comuna Tomesti / Judet Iasi
Zip Code 707515
Тел.: +40 745 368558

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
Str. Dame Gruev bb
2300 Kocani, North Macedonia
Тел.: +389 70 363349

ГЪРЦИЯ
Тел.: +30 697 2425257

СЪРБИЯ
Тел.: +381 60 4543420
Тел.: +381 65 8086049

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Тел.: +359 89 5564631

ГЕРМАНИЯ
Тел.: +359 89 5564631

АНГЛИЯ
Тел.: +359 89 5564631

ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ